Onderzoek naar integratie Gent en Zeeland Seaports

Terneuzen – Onder de titel “De havengebieden van Gent en Zeeland Seaports: samen sterker?” is op 13 febebruari 2006 het onderzoeksrapport van EURICUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de Universiteit Gent gepresenteerd over de mogelijkheden van samenwerking tussen de Havenbedrijven van Gent en Zeeland Seaports. Opdrachtgevers zijn beide havens, en de studie werd gesubsidieerd door het Interreg IIIA programma via de Euregio Scheldemond. De onderzoekers concluderen dat er voldoende grond is voor structurele samenwerking op diverse terreinen gezien de sterke mate van integratie tussen beide haven- en industriecomplexen. Er worden echter ook belemmeringen geconstateerd die verregaande samenwerking in de vorm van gezamenlijke commerciële exploitatie vooralsnog onhaalbaar maken.

De directe aanleiding voor deze studie was de ondertekening in 2003 van een samenwerkingsovereenkomst tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Deze overeenkomst heeft tot op heden echter nog niet tot een grote mate van samenwerking geleid. Uit het onderzoek, onder meer aan de hand van gesprekken met betrokkenen en een schriftelijke enquête, blijkt dat er tussen de beide havengebieden sprake is van economische samenhang. Verdergaande samenwerking tussen de havenbeheerders ligt volgens de onderzoekers dan ook voor de hand. Er worden echter ook een aantal belemmeringen erkend waarvan vooralsnog het Vlaams havendecreet en de samenwerking tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf van Rotterdam in het ESM samenwerkingsverband de belangrijkste zijn. De geïdentificeerde belemmeringen maken samenwerking op korte termijn lastig, maar niet onmogelijk. De onderzoekers stellen vast dat op lange termijn, samenwerking zeer wenselijk is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports