Miljoenen besparen door beter bouwrijp maken

Delft – Een consortium van de TU Delft, SBR, Sterk Consulting, Witteveen+Bos, Grontmij en GeoDelft gaat zich samen met de sector richten op het beter bouwrijp maken van terreinen. Daardoor kan de maatschappij potentieel honderden miljoenen euro’s besparen. De zes partijen hebben hiertoe op woensdag 1 februari 2006 een overeenkomst ondertekend.

Problemen met wateroverlast, grondwateroverlast, zettingen, beheer en onderhoud in de latere woon- of gebruiksfase kunnen worden voorkomen door beter bouw- en woonrijp maken van terreinen. Deze problemen kosten de maatschappij namelijk honderden miljoenen euro’s, zo blijkt uit eerder onderzoek.

Beter Bouw- en Woonrijp Maken wil nieuw te ontwikkelen en ‘state of the art’ theoretische en praktische kennis gestructureerd bijeenbrengen en toegankelijk maken voor alle doelgroepen. Het is de bedoeling innovatieve technieken te ontwikkelen voor het bouwen op een moeilijke grondslag. Hierbij hoort ook een nieuwe aanpak van het bouwproces met andere technische, financiële, organisatorische en bestuurlijke arrangementen.

Verandering in behoeften, inzichten en eisen op het gebied van stedelijke inrichting, milieubeheer, werkomstandigheden, kwaliteit van de bouw en klimaat vragen om andere oplossingen en om gedragsverandering in de bouw- en woonrijp sector. Beter Bouw en Woonrijp Maken wil proberen deze gedragsverandering door actief leren te bewerkstelligen. Door het uitvoeren van onderzoek in binnen- en buitenland, het toegankelijk en toepasbaar maken van kennis en ervaring die wordt opgedaan in proefprojecten en het aanbieden van onderwijs en studiemateriaal wordt aan actief leren vorm gegeven, voor zowel de sector als voor studenten.

Beter Bouw- en Woonrijp Maken wordt voor en door partijen ontwikkeld die betrokken zijn bij nieuwbouw of herstructurering van woonwijken en bedrijventerreinen en bij het dagelijks beheer van stedelijke gebieden. Onder andere gemeenten, projectontwikkelaars, waterschappen, adviesbureaus, toezichthouders, aannemers, maar ook stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en architecten kunnen deze nieuwe kennis raadplegen en toepassen.

Het consortium nodigt andere partijen uit zich als partner aan te sluiten. “Iedereen die we spreken is enthousiast over het project en verbaasd dat dit niet eerder is opgepakt”, zegt initiatiefnemer Van de Ven “Het project wordt ondersteund door het Bsik-programma Leven met Water. Het huidige consortium wordt uitgebreid met ondermeer de publieke dienstverleners van de G4, waarvan Gemeentewerken Rotterdam namens hen nu al een actieve bijdrage levert in de vormgeving van het project. Daarnaast hebben adviesbureaus als Tauw en Arcadis en onderzoeksinstituut TNO inmiddels toegezegd te willen participeren.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TU Delft Technische Universiteit Delft