Wagenpark gemeente Den Haag gaat rijden op aardgas

Den Haag – Op voorstel van wethouder Ries Smits gaan de voertuigen van de gemeente Den Haag binnenkort op aardgas rijden. Het college van B&W heeft dit besloten. De overstap op aardgas moet bijdragen aan een grote vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen door het gemeentelijk wagenpark. Den Haag start ook een onderzoek naar de mogelijkheid tot het produceren van de zeer duurzame autobrandstof NaturalHy.

Aardgas
Wanneer alle gemeentelijke voertuigen rijden op aardgas zal de uitstoot van NOx afnemen met 57 %. De uitstoot van fijn stof neemt af met ongeveer 24% en er wordt ongeveer 20% minder CO2 uitgestoten. Om de overschakeling mogelijk te maken gaat de gemeente in onderhandeling met partijen die aardgas kunnen leveren.

Waterstofeconomie komt dichterbij
Door de overstap op aardgas moet het in de toekomst beter mogelijk zijn om te schakelen naar nog duurzamere brandstoffen, zoals biogas en waterstof. Den Haag start daarom nog dit jaar met een proefproject om lokaal NaturalHy te produceren in samenwerking met marktpartijen. NaturalHy is een autobrandstof die bestaat uit 80% aardgas en maximaal 20% waterstof. Deze brandstof kan in een gewone aardgasmotor worden toegepast. Met dit voor Europa unieke project wordt een belangrijke stap gezet in de richting van de waterstofeconomie. Den Haag loopt op dit gebied, niet alleen in Nederland maar ook in Europa, voorop.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag