Oranjewoud maakt basisregistratie waterwegen RWS

Heerenveen – Oranjewoud gaat een geometrische en administratieve basisregistratie maken van het natte areaal van Rijkswaterstaat en de beheerobjecten die daar onderdeel van uitmaken. Het project moet binnen zes maanden worden afgerond.

De waterdistricten en de regionale diensten van Rijkswaterstaat hebben behoefte aan een uniforme vastlegging van deze waterwegen en objecten in het Netwerk Management Informatiesysteem (NIS). Het NIS is een instrument waarbij de informatie over onder meer de beheerobjecten RWS-breed kan worden ontsloten. De toepassing is onmisbaar bij de interne sturing en communicatie.

Aanpak en prijsstelling
In een Europese tender konden de aanbieders voor verschillende delen van het project inschrijven. Op basis van het plan van aanpak en de prijsstelling is de volledige opdracht echter gegund aan Oranjewoud. De businessgroep Ruimtelijke informatie gaat nu de uitdaging aan om de basisregistratie binnen de gestelde termijn af te ronden. In nauwe samenwerking met alle ‘natte’ districten van Rijkswaterstaat gaat Oranjewoud alle geometrische en administratieve data, dienu vooral nog analoog beschikbaar zijn, omzetten naar de GIS-applicatie genaamd ‘Beheerkaart Nat’. Deze BKN vormt een onderdeel van het Netwerk Management Informatiesysteem van Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.