Provincie start met bomenkap in Rasterhoffpark Sneek

Leeuwarden – Op dit moment wordt in volle vaart gewerkt aan de uitvoering van het project Rijksweg 7 Sneek. In het kader van dit project moet ca. 5 ha bos in het Rasterhoffpark gekapt worden. De gemeente Sneek heeft de kapvergunning hiervoor goedgekeurd. Provincie Fryslân start met het oog op het naderende broedseizoen (15 maart) daarom aanstaande vrijdag met het kappen van de bomen. Wanneer langer wordt gewacht, loopt het project veel vertraging op.

Gemeente Sneek en de provincie hebben afgesproken dat voor iedere hectare bos die wordt weggehaald, er anderhalf hectare bos en natuur terugkomt. Dit geeft mogelijkheden voor het meer open gebied tussen het Rasterhoffpark en de Brekken.
De vogelwacht heeft tegen de aangevraagde kapvergunning beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierbij is echter geen schorsing aangevraagd. Daarom zijn er op dit moment geen belemmeringen om te starten met de kap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Fryslân)