Resultaten van inspraak op luchtkwaliteit Amsterdam

Amsterdam – Het college van B&W heeft de Inspraaknota op het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 2005 vastgesteld. Eind september 2005 heeft de gemeente het ontwerp Actieplan vrijgegeven voor inspraak.

Op het ontwerp Actieplan zijn veel reacties van het bedrijfsleven, milieubewegingen en de Amsterdammers binnengekomen. Ook de stadsdelen hebben gereageerd. Alle reacties zijn in de Inspraaknota verwerkt. Aan de hand van deze nota wordt het Actieplan definitief aangepast.

Toegevoegd worden o.a. de volgende acties:
– Amsterdam wil specifieke doelgroepen in de stad gratis gebruik van het openbaar vervoer aanbieden en onderzoekt daarvoor welke groepen in aanmerking komen.
– Om het aantal autobewegingen binnen de ring te verminderen en het rijden met schonere voertuigen te bevorderen ontwikkelt Amsterdam het Verkeersplan Oude Stad. Dit plan vervangt het Verkeers- en inrichtingsplan II dat in eerste instantie in het Actieplan was opgenomen.
– Amsterdam wil zo schoon mogelijke vrachtwagens in de stad hebben rijden en ontwikkelt een kwaliteitsnet Goederenvervoer (met een uitgekiende routering van het goederenvervoer komen tot snel en efficiënt goederentransport).
– Taxi’s in Amsterdam moeten aan emissie-eisen voldoen. Deze eisen worden in het keurmerk voor taxi’s opgenomen.
– Amsterdam onderzoekt welke bijdragen planten en bomen kunnen leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit.
– Amsterdam wil schone auto’s voorrang geven voor een parkeervergunning. Dit kan door aan te sluiten bij een landelijke methodiek voor milieuzonering die momenteel wordt ontwikkeld. Het verkleinen van vergunninggebieden voor parkeren krijgt onvoldoende steun. Deze actie is geschrapt.

Actieplan Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Amsterdam is de afgelopen vijftien jaar weliswaar verbeterd, maar door de doorwerking van Europese regelgeving worden de normen tot 2010 jaarlijks strenger. De gezondheid van de Amsterdammers is het belangrijkste argument om aan de luchtkwaliteit te werken. In het definitieve Actieplan komen ruim vijftig acties te staan om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. Amsterdam wil met knelpuntgerichte acties de lokale knelpunten aanpakken en wil daarnaast met algemene acties de luchtkwaliteit in heel Amsterdam verbeteren en overschrijdingen van de normen in de toekomst voorkomen.

Behandeling van het definitieve Actieplan in de raadscommissie is op 8 februari 2006 en in de gemeenteraad op 1 maart 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam