Bakhuizen directeur Ruimtelijke Informatie van ARCADIS

Arnhem – Hendrik Jan Bakhuizen (43) is recent benoemd tot directeur Ruimtelijke Informatie van ARCADIS Nederland BV. Hij was de afgelopen jaren werkzaam als regiomanager voor ARCADIS in Assen en Apeldoorn.

Ruimtelijke Informatie is sterk in ontwikkeling. “De behoefte aan geo- en landmeetkundige data voor infrastructurele, milieu- en vastgoedprojecten groeit. Mede omdat deze informatie de basis vormt voor het efficiënt managen van deze projecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen, die ARCADIS kan bieden door recent gepleegde investeringen in nieuwe technologie”, zegt Kees Slingerland, Directeur van ARCADIS Nederland. “Hendrik-Jan Bakhuizen zal een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervullen in de verdere ontwikkeling en realisatie van onze groeistrategie.”

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 2.000 medewerkers in Nederland, in een regionaal verankerd netwerk van kantoren. Dichtbij onze klanten, denken als onze klanten. Een heldere blik op het probleem. Creatief in de oplossing. Daadkrachtig in de uitvoering. Resultaat telt. Imagine the result.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.