Z-Holland; nieuwe materialen bij aanleg fietsbruggen

Den Haag – De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid om bij de aanleg van ongeveer twintig fietsbruggen, gebruik te maken van zogenaamde composieten. De fietsbruggen zijn onderdeel van fietspaden die gelijktijdig met de bouw van de provinciale weg N 470 worden aangelegd. Deze N 470 wordt innovatief aangelegd en volgens de principes van Duurzaam Bouwen. Zuid-Holland wil deze gedragslijn ook volgen bij de aanleg van de fietspaden.

Het composiete materiaal zoals hier bedoeld wordt omvat vezelversterkte kunststoffen. Naast de vezels (glas/aramide of koolstof) bevat het materiaal ook een zogenaamde harder (kunststof) als aanvullend component. De vezels zorgen voor de krachtsdoorleiding en de matrix (vaak kunststoffen) houden de vezels samen en zorgen voor het overbrengen van schuifspanningen.

De provincie Zuid-Holland heeft naast de verantwoordelijkheid voor de aanleg van de provinciale weg N 470 tussen Delft – Zoetermeer – Rotterdam ook als taak meegekregen een aantal fietspaden te realiseren die in de directe omgeving van deze weg liggen. Het gaat hier om fietsverbindingen die zijn opgenomen in het Provinciaal Fietspadenplan en het plan voorziet vooralsnog in de aanleg van twintig bruggen om fietsers over water te leiden.

Over de toepassingsmogelijkheden binnen de wegenbouwsector is slechts beperkte informatie voorhanden. Hierdoor moeten er criteria worden geformuleerd, die naast de vormgeving- ook de technische randvoorwaarden omvatten, en de basis van een “design, build en maintenance contract” zullen vormen om tenslotte met de uitvraag in de markt te worden gezet. Van de aannemers wordt gevraagd de brugconstructie te ontwerpen, de bruggen te leveren, te plaatsen en de opdrachtgever en/of beheerder voor een periode van 25 jaar vrij te stellen van het onderhoud van de bruggen en de instandhouding van de fietsverbinding met de bruggen te garanderen.

De bedoeling is om tot een Europese aanbesteding over te gaan. Om binnen een dergelijke aanbestedingsvorm regie te kunnen voeren op de vormgevingskwaliteit van de bruggen zal er een “Beeldkwaliteitsplan” met een vormgevingsvisie zijn waaraan de brugontwerpen worden getoetst.

De provincie Zuid-Holland wil onderzoeken of er voldoende interesse is voor dit unieke project. Meer informatie is te vinden op de website www.n470.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland