Resultaten tevredenheidsonderzoek KLIC

Maarssenbroek – In de periode 10 augustus t/m 7 oktober 2005 heeft KLIC een tevredenheidsonderzoek gehouden onder 4330 gravers over de dienstverlening van KLIC. Op een 5 puntschaal hebben de gravers aan kunnen geven in welke mate zij tevreden zijn met KLIC; 28% heeft gereageerd. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.

– Het merendeel van de geënquêteerde gravers is (zeer) tevreden (56%);
– 24% is niet tevreden maar ook niet ontevreden over KLIC;
– Onze telefonische bereikbaarheid is zeer goed, 6% vindt dat het beter moet;
– Onze relaties zijn ruim tevreden over een Klic-melding . Een Klic-melding doen via telefoon, fax of mail wordt in gelijke mate beoordeeld. 11-12% is ontevreden hierover;
– Relatief veel relaties hebben geen oordeel over het melden via Internet (Klic-atlas).

Over het algemeen wordt een oordeel goed gegeven over KLIC. KLIC streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid Daar waar men nog ontevreden is over KLIC gaan wij onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. Verder zullen wij in de komende periode het gebruik van de Klic-atlas stimuleren. Wij verwachten daarmee onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren en voor te bereiden op Klic-online.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KLIC