Inspraak stuwpand Grave

Den Haag – Om het Maasdal beter te beschermen tegen overstromingen wordt tussen 2005 en 2015 het Maaswerkenproject uitgevoerd. Onderdeel van dit project is het het verdiepen van de Maas. Vanaf 2009 gebeurt dat onder meer tussen Gennep en Grave. Bij die verdieping moet voorkomen worden dat de waterstanden te laag worden, anders verdrogen omliggende natuurgebieden. Daarvoor wordt het zogenaamde stuwpeil van de rivier met 30 centimeter verhoogd. Het water wordt opgestuwd met een ‘stuwpand’.

Het ontwerpbesluit voor het stuwpand Grave, tussen de stuwen van Sambeek en Grave, ligt van 10 januari tot en met 20 februari 2006 ter inzage. In de genoemde periode kan iedereen reageren op dit ontwerpbesluit.

Voor meer informatie over stuwpand en inspraakprocedure zie Nederlandleeftmetwater.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat