Certificering zeevaart naar klassenbureaus

Den Haag – Vanaf volgend jaar komt de certificering van Nederlandse zeeschepen in handen van klassenbureaus. Tot op heden werd de technische inspectie van nieuwe en bestaande zeeschepen en de afgifte van certificaten door de Inspectie Verkeer en Waterstaat zelf uitgevoerd. Door deze taak over te dragen aan de klassenbureaus creëert de Inspectie ruimte voor meer handhaving op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding en vervoer van gevaarlijke stoffen aan boord van zeeschepen.

De certificaten vormen het bewijs dat zeeschepen voldoen aan de nationale en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De certificering van tankers en passagiersschepen blijft vooralsnog een zaak van de Inspectie. Ook grote nieuwbouwprojecten worden nog door de Inspectie zelf afgerond.

De Inspectie houdt toezicht op de klassenbureaus door steekproefsgewijs inspecties uit te voeren op de werkzaamheden van de bureaus en op de door hen gecertificeerde schepen.

Certificering door de klassenbureaus betekent voor de rederijen geen lagere kosten, maar levert wel meer efficiëntie. De geselecteerde klassenbureaus zijn grote internationale organisaties die wereldwijd werken. Reders kunnen voortaan bij één loket terecht. Wanneer een schip bijvoorbeeld in het buitenland nieuwe certificaten nodig heeft, kan de reder bij het lokale kantoor terecht.

Via www.ivw.nl kunt u de volgende rapporten downloaden:
– Rapport De koers verlegd [PDF 1MB]
– Rapport A change of course [PDF 1MB]

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)