Werkzaamheden N 209 en N 219 te volgen via website

Den Haag – Gebruikers en omwonenden van de N 209 Nieuwe Hoefweg in Bleiswijk met vragen over de komende werkzaamheden kunnen terecht op: www.n209.nl. Op deze nieuwe website van de provincie Zuid-Holland staat de meest actuele informatie over de plannen en straks de uitvoering van de reconstructie van de N 209. De werkzaamheden bestaan onder andere uit een verbreding van de N 209 en een nieuwe aansluiting op de A12. Ook de werkzaamheden voor de aanleg van de omleidingsweg om Zevenhuizen zijn te volgen op een nieuwe website: www.n219.nl. Na de zomer start de aanleg van de nieuwe N 219. Met de website www.n219.nl brengt de provincie Zuid-Holland in beeld wat het project zoal omvat, hoe de planning eruit ziet en welke partijen bij de uitvoering betrokken zijn.

De werkzaamheden aan de provinciale weg tussen Bleiswijk (veilingen-Anjerweg) en Zoetermeer Oosterheem beginnen na de zomer van 2006. Met de website www.n209.nl brengt de provincie Zuid-Holland in beeld wat bijvoorbeeld de veranderingen in houden, hoe de planning eruit ziet en welke partijen bij de uitvoering betrokken zijn. Ook kunnen via de website vragen worden gesteld over het project.
De website is een van de communicatiemiddelen die de provincie inzet ter begeleiding van de werkzaamheden. Direct betrokkenen en belangstellenden worden eveneens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door middel van een informatiekrant, voorlichtingsbijeenkomsten, de media en nieuwsbrieven.

Betere doorstroming
De N 209 Nieuwe Hoefweg wordt verbreed en krijgt een nieuwe aansluiting op de A12 en een ongelijkvloerse spoorovergang-A12 (viaduct). Dit alles zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden duurt de uitvoering tot eind 2008/begin 2009, met een verwachte piek in 2007.

Verkeersgroei
In de huidige vormgeving van de N 209 Nieuwe Hoefweg is bij drie aansluitpunten de capaciteit onvoldoende om het verkeer tijdens de spits filevrij te verwerken. Daarnaast voldoet de provinciale weg niet aan het concept ‘duurzaam veilig’. Uit verkeersmodelberekeningen blijkt dat de verkeersintensiteit op de N 209 in de periode 2001 – 2010 ongeveer verviervoudigt ten noorden van de A12 en circa verdubbelt ten zuiden van de A12. Dit komt door uitbreidingsplannen van onder meer glastuinbouwgebied, bedrijventerrein en veiling.

N 219
De nieuwe N 219 begint buiten de dorpskern bij de Zuidplasweg. Een rotonde verbindt de Zuidplasweg en de nieuwe N 219 met elkaar. Via een viaduct over het spoor en de A12 wordt de omleidingsweg aangesloten met twee nieuw aan te leggen rotondes op de Bredeweg-Beyerinklaan. Tevens komen er aan weerszijden van de A12 nieuwe aansluitingen. Deze nieuwe aansluiting vervangt de twee bestaande, verouderde aansluitingen op de A12 Waddinxveen (N 456) en Zevenhuizen-Moerkapelle (N 219). Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden duurt de uitvoering tot eind 2008/begin 2009, met een verwachte piek in 2007.

Leefbaarheid
De omleidingweg neemt grote leefbaarheidsproblemen in het dorp weg en zorgt voor verbetering van de verkeersdoorstroming en -veiligheid. Hiermee verandert de huidige N 219 van karakter. Het beheer gaat dan ook over van de provincie Zuid-Holland naar de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland