Nieuwe naam en huisstijl Haven Amsterdam

Amsterdam – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam heeft vanaf 1 januari 2006 een nieuwe naam: Haven Amsterdam. De Engelse naam wordt voortaan Port of Amsterdam. De nieuwe Engelse naam vervangt verschillende namen die momenteel in omloop zijn. Port of Amsterdam sluit het best aan bij de internationale context waarin het havenbedrijf zijn diensten verricht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit dinsdag 27 september 2005 besloten. Volgens wethouder Mark van der Horst heeft de Nederlandse naam verschillende voordelen. “We verkopen liever een merk dan een organisatieonderdeel. Dan moet je een korte naam hebben. Het woord ‘gemeentelijk’ in de oude naam suggereerde dat we alleen in de gemeente Amsterdam werken, maar de haven begint al bij IJmuiden. Haven Amsterdam profiteert wel van de naamsbekendheid van onze stad, zonder zich tot de gemeentegrenzen te beperken.”

Huisstijl
Tegelijk met de nieuwe naam gaat het Havenbedrijf ook gebruik maken van de nieuwe huisstijl van de gemeente Amsterdam (3 rode Andreaskruisen onder elkaar). Het college van B&W heeft in 2003 besloten dat alle gemeentelijke diensten dezelfde huisstijl moeten gebruiken zodat voor de buitenwereld beter duidelijk is dat de gemeente Amsterdam een organisatie is.

Oranje
De hoofdkleuren van de Amsterdamse huisstijl zijn wit, zwart en rood. Mede op advies van het externe bureau Eden wordt voor het Havenbedrijf oranje steunkleur, dat een kenmerkende kleur is voor Nederland in het buitenland en verwijst naar een in de haven veelgebruikte kleur (menie).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam