Rapport Impuls voor Inspraak

Den Haag – Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de mening van insprekers over de kwaliteit van inspraakprocessen. In 2005 is voor het eerst gekozen voor een kwalitatief onderzoek onder insprekers, door middel van focusgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart GfK in opdracht van het Inspraakpunt.

Dit najaar zijn insprekers uitgenodigd om mee te denken over de inspraakprocedures en wat hun ervaringen zijn.

In het rapport “Focusgroepen over inspraak, verslag van focusgoepen met insprekers” worden de meningen en/of ideeën over inspraak weergegeven.

De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek worden verwerkt in de advisering en dienstverlening van het Inspraakpunt en in de communicatie richting de insprekers. Aandacht verdient in ieder geval de tijdigheid en opvallendheid van de bekendmaking van een inspraak-procedure, de opzet van informatie- en inspraakbijeenkomsten en de terugkoppeling naar insprekers.

Het rapport Focusgroepen over inspraak, verslag van focusgoepen met insprekers kunt u downloaden via www.inspraakvenw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat