Uitslag enquête Zuiderzeelijn

Den Haag – Inwoners vinden de bereikbaarheid van hun regio onvoldoende. Daarnaast wordt breed erkend dat Noord-Nederland een economische achterstand heeft ten opzichte van andere delen van Nederland. Ook de gevoelsmatige afstand tussen Noordoost Nederland en de Randstad wordt als groot ervaren.

Dat blijkt uit de resultaten van de enquête die in november 2005 op de website van de Zuiderzeelijn heeft gestaan. Doel van deze digitale consultatie was om de mening van inwoners over regionale problemen en mogelijke oplossingen daarvoor bij de Structuurvisie Zuiderzeelijn te kunnen betrekken. De enquête op internet is in oktober 2005 voorafgegaan door discussiebijeenkomsten met inwoners uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland. Aan de enquête hebben ruim 2400 mensen deelgenomen.

Intercity
Inwoners vinden in meerderheid dat een snelle OV-verbinding een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de belangrijkste problemen. Inwoners konden zich in de consultatie ook uitspreken over de verschillende oplossingen waar de Structuurvisie Zuiderzeelijn naar kijkt. Daaruit blijkt dat de Intercity over het Zuiderzeelijn-tracé kan rekenen op de meeste steun. Een Hanzelijn-plus en Hanzelijn-plus-plus volgen, daarna komen een HSL, een MZB en als laatste de Superbus.

Het rapport over de inwonerconsultatie schetst een uitgebreid beeld van de opvattingen van inwoners in de zes provincies die met het project Zuiderzeelijn te maken hebben. De onderzoekers stellen vast dat de gekozen opzet van de consultatie heeft geleid tot betrouwbare conclusies ten aanzien van de visie en opvattingen van inwoners in de regio over nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn.

Structuurvisie
Het rapport gaat deel uitmaken van de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Die is in de eerste helft van 2006 gereed. Het kabinet neemt daar een standpunt over in waarna inspraak volgt. Over de start van die formele inspraak wordt u geïnformeerd via advertenties in regionale kranten. Ook de website geeft tijdig informatie over de inspraakperiode en de locaties waar u de Structuurvisie Zuiderzeelijn kunt inzien.

U kunt het volledige rapport over de enquête downloaden via www.zuiderzeelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn