Uitbreiding capaciteit en renovatie Sportpaleis Ahoy

Rotterdam – In de zomer van 2007 wordt het nationaal en internationaal bekende Sportpaleis van Ahoy Rotterdam grondig gerenoveerd. De bezoekerscapaciteit van de 35-jarige evenemententempel wordt met 5.000 personen uitgebreid tot circa 15.000. Tevens krijgt het Sportpaleis een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. De uitbreiding, modernisering en verbetering van de indoor arena waar jaarlijks tientallen verschillende concerten, muziek- en sportevenementen plaatsvinden voor ruim 1 miljoen bezoekers zijn noodzakelijk om de huidige status van marktleider op dit gebied te waarborgen. Dit laatste is vooral belangrijk omdat Ahoy een grote publiekstrekker is in Rotterdam. Naast het grote effect op het imago van Rotterdam, heeft Ahoy door de diversiteit aan activiteiten en de multifunctionaliteit een aanzienlijke economische en maatschappelijke spin off.

Nadat het college van B&W van Rotterdam onlangs geen groen licht gaf aan het prestigieuze World Port Plaza Project -de haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijk Ahoy en Stadion De Kuip, kosten circa 500 miljoen euro- heeft hetzelfde college onlangs aangegeven voorrang te willen geven aan de verdere ontwikkeling van Ahoy op de huidige locatie. Onder bepaalde voorwaarden is het Rotterdamse college in principe bereid deze uitbreiding en renovatie financieel te ondersteunen. In 1998 is het Ahoy-complex voor het laatst voor een deel gerenoveerd en uitgebreid met een hal van 10.000 m2. Het Sportpaleis en vijf beurs- en tentoonstellingshallen, daterend uit 1971, zijn toen buiten beschouwing gelaten. Deze delen van de accommodatie bestaan nu 35 jaar en zijn aan een ingrijpende verbouwing, dan wel vervanging toe. Het Sportpaleis geniet daarbij de hoogste prioriteit.

Algemeen Directeur van Ahoy Rotterdam Jos van der Vegt is vanzelfsprekend zeer content met de op handen zijnde uitbreiding en renovatie: Ahoy is het als marktleider in Nederland voor wat betreft het huisvesten van concerten en grote evenementen aan zijn stand verplicht de concurrentie altijd een stap voor te zijn. Met de capaciteitsuitbreiding en de enorme kwaliteitsverbetering ben ik ervan overtuigd dat Ahoy zowel nationaal als internationaal een nog grotere speler wordt in de markt. De gevolgen hiervan voor de stad Rotterdam en zelfs voor Nederland zullen aanzienlijk en zeer positief zijn.

Optimaliseren bezoekerscapaciteit

Om de capaciteit te optimaliseren worden de kopzijden van het Sportpaleis geheel gesloopt en worden aan de beide kopzijden nieuwe tribunes op zowel de onderring als de eerste ring geplaatst. Alle zitplaatsen worden voorzien van nieuwe stoelen met een optimaal zitcomfort en een goed zicht op de arena.

De vorm van de nieuwe eerste ring volgt de vorm van het bestaande gebouw. De onderring wordt uitgevoerd met een schuiftribune zodat deze niet steeds opnieuw opgebouwd hoeft te worden.

Ook de uiteinden van de tribunes naast de (huidige) podiumopstelling worden gesloopt zodat extra zitplaatsen gerealiseerd kunnen worden, de zichtlijnen worden verbeterd en de arenavorm wordt benadrukt. Op deze manier ontstaat een echte arena met tribunes rondom, waardoor een intieme sfeer wordt gecreeerd en de ruimte op verschillende manieren is te gebruiken. Volgens Van der Vegt leent zo n arena zich uitermate voor concerten met het podium in het midden, musicals, opera en grootschalige theaterproducties: het concert van Anouk met een podium in the round is daar een aansprekend voorbeeld van. Dit kan nu al in de huidige entourage, maar de atmosfeer en het voorzieningenniveau worden daar in de nieuwe situatie helemaal op toegespitst. Vandaar dat ik graag spreek van een Ahoy Theater. In de nieuwe opstelling kan een maximale capaciteit worden bereikt van circa 15.000 bezoekers.

Kwaliteitsverbetering

In het Sportpaleis worden de bestaande omlopen op de eerste en tweede ring doorgezet in het ontwerp van de nieuwe tribunes. De omlopen worden fysiek afgesloten van de arena en hierdoor wordt een geheel nieuw gebied gecreeerd met trendy mogelijkheden, hoge ruimte, interessante doorzichten en vooral veel sfeer. Dit brengt tal van voordelen met zich mee. Niet alleen de veiligheid van de bezoekers wordt hierdoor optimaal gewaarborgd, maar ook het comfort wordt aanzienlijk verbeterd en verhoogd. Met het afsluiten van de omlopen wordt een unieke ambiance geboden. Onafhankelijk van een evenement in de arena kunnen de omlopen worden gebruikt als ontvangstruimte met tal van hospitalitymogelijkheden. Dit betekent ook dat voor en na een concert of evenement het publiek op de omlopen kan verblijven en tijdens evenementen ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de horecafaciliteiten op de omlopen. Naast de bestaande horeca-uitgiftepunten worden o.a. terrassen, foyers, restaurants, lounges etc. gerealiseerd die aangepast worden aan de sfeer van het evenement. Dus niet alleen de beleving van het evenement staat centraal, maar ook comfort en service aan de bezoeker, gericht op live-experience en convenience, zoals dit ook vaak bij theaters het geval is. Tevens wordt een VIP-tribune gecreeerd op de onderring met verbindingen naar de ruimten op de tweede en derde verdieping van Ahoy Plaza met een eigen foyer, restaurant en cafe.

De uitbreiding en renovatie worden in de zomer van 2007 gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ahoy' Rotterdam nv