Vereniging van producenten van verkeersborden

Arnhem – De ‘bordenbijbel’ heeft voortaan nog maar één schrijver. Alle producenten van verkeersborden verenigen zich met ingang van 1 januari 2006 in één brancheorganisatie, de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF). Volgens minister Peijs “verhoogt dit de herkenbaarheid voor weggebruikers en daardoor de verkeersveiligheid”. Nederland telt meer dan 4000 verschillende verkeersborden.

De in totaal 11 fabrikanten van de VNVF waren tot nu toe georganiseerd in de NFW en de NVV. Door de krachtenbundeling kunnen wegbeheerders efficiënter en beter geholpen worden bij het gebruik van verkeersborden. Voor de overheid heeft de samenvoeging ook voordelen. Die heeft voortaan nog maar één professionele gesprekspartner voor bijv. handhaving van wet- en regelgeving, het beheer en onderhoud van verkeerstekens en de aansprakelijkheid.

De vereniging was ook nauw betrokken bij de aanvulling op het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels. Een nieuwe nummering was noodzakelijk vanwege de toename van borden. Alle borden zijn nu opgenomen in het nieuwe bordenboek en de zakuitgave daarvan. De VNVF biedt deze uitgaven aan wegbeheerders aan. Daarnaast kunnen wegbeheerders voor vragen van technische of verkeerskundige aard terecht bij de helpdesk en worden ze periodiek via e-mailnieuwsbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. En voor op de werkplekken zijn nieuwe posters beschikbaar.

Minister Peijs is verheugd over het nieuwe bordenboek: “Dit vierde bordenboek dat ook wel de bordenbijbel wordt genoemd is een primeur, want het komt van de hand van de nieuwe vereniging VNVF. Het draagt bij aan de uniformiteit van de verkeersborden verhoogt de herkenbaarheid voor weggebruikers en daarmee de veiligheid”.

De aangesloten fabrikanten van de VNVF voeren op het gebied van de producten en diensten een intensief kwaliteitsbeleid. Een van de kenmerken daarvan is het keurmerk Qualisign. Dat is het stempel dat gecertificeerde instanties op de borden zetten. Wegbeheerders kunnen zich daarmee verzekeren van kwaliteitsborden die goed geplaatst zijn en zichtbaar ongelukken voorkomen. Is dat niet het geval dan zijn overheden aansprakelijk voor de geleden schade.