WAB A12 Veenendaal – Ede

Den Haag – Op 16 augustus 2004 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het wegaanpassingsbesluit Plusstroken en Weefstroken A12 Veenendaal – Ede vastgesteld, dat op 6 september 2004 bekend is gemaakt.

Een nieuwe afweging over de aspecten luchtkwaliteit en verkeersveiligheid is reden geweest voor een gewijzigd wegaanpassingsbesluit, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat op 2 december 2005 heeft vastgesteld en dat vanaf 14 december 2005 ter inzage ligt.

Op de A12 tussen Veenendaal en Ede staan regelmatig files. Al in 2002 hebben
de betrokken ministers besloten om de A12 Veenendaal – Ede ‘toekomstvast te benutten’, dat wil zeggen: de bestaande weg beter benutten én ruimte maken voor mogelijke verbreding in de toekomst. Dat besluit is nu uitgewerkt tot een wegaanpassingsbesluit voor de realisatie van een plusstrook in beide rijrichtingen tussen km 90,0 en km 110,6.

Door een kilometersprong (bij km 92,1) bedraagt de totale lengte van het traject 10,6 kilometer. Een plusstrook is een smalle, extra rijstrook aan de linkerkant van de rijbaan die in drukke uren (met name in de spits) wordt geopend. Tevens worden op het traject drie weefstroken gerealiseerd: tussen de aansluitingen Veenendaal en Veenendaal-Oost aan de noordzijde en tussen het knooppunt Maanderbroek en de aansluiting Ede/Wageningen aan de noord- en zuidzijde. Een weefstrook verbindt een oprit met de volgende afrit.

Het wegaanpassingsbesluit
Het wegaanpassingsbesluit bevat een beschrijving van het project, een beschrijving van de gevolgen van het project en geografische kaarten waarop het project is aangeduid. De wijzigingen in het wegaanpassingsbesluit betreffen een nadere motivering in de toelichting van het besluit vanwege een nieuwe afweging van de
aspecten luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Een nieuw onderzoek naar de luchtkwaliteit en een projectspecifieke afweging van de verkeersveiligheid bleken noodzakelijk naar aanleiding van jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Het gewijzigde wegaanpasingsbesluit bevat geen inhoudelijke veranderingen ten opzichte van het besluit van 16 augustus 2004; de maatregelen zijn ongewijzigd gebleven.

Waar kunt u het wegaanpassingsbesluit inzien?
Het wegaanpassingsbesluit Plusstroken en Weefstroken A12 Veenendaal – Ede ligt vanaf 14 december 2005 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
– de gemeentehuizen van Veenendaal en Ede;
– de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in Veenendaal en Bennekom;
– de openbare bibliotheek in Ede, vestiging Molenstraat en vestiging
Stadspoort;
– de bibliotheken van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem en
Rijkswaterstaat Utrecht in Nieuwegein;
– de bibliotheek van de Provincie Gelderland in Arnhem;
– het documentatiecentrum van de provincie Utrecht in Utrecht;
– de bibliotheek van het waterschap Vallei en Eem in Leusden;
– de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, beide in Den Haag.

Op dit moment kan nog geen beroep worden ingesteld tegen het wegaanpassingsbesluit. Binnen zes weken na vandaag dienen de uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld bouwvergunningen) te worden genomen die voor de uitvoering van dit wegaanpassingsbesluit zijn vereist. Pas nadat deze uitvoeringsbesluiten bekend zijn gemaakt, start de beroepstermijn met betrekking tot zowel het wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten. Bij de bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten zal aangegeven worden binnen welke termijn en op welke wijze belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot het einde van de beroepstermijn
liggen zowel het wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten ter inzage.

Nadere informatieexemplaar van het wegaanpassingsbesluit of het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud van het project, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, projectsecretariaat A12 Veenendaal – Ede, telefoon 026 368 86 81. U kunt het wegaanpassingsbesluit ook inzien op internet: www.inspraakvenw.nl.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 00.

De spoedwet wegverbreding
De Spoedwet wegverbreding maakt het mogelijk om verschillende knelpunten op het rijkswegennet aan te pakken. Deze wet vereenvoudigt de procedures, waardoor de capaciteit van een aantal hoofdwegen kan worden vergroot. Het gaat om relatief eenvoudige ingrepen, die snel effect hebben: minder files, minder tijdverlies en minder ergernissen in het verkeer. De wet heeft betrekking op een beperkt aantal wegaanpassingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat