Nederland herkozen in Raad Int. Maritieme Organisatie

Nederland is op 25 november 2005 herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dit gebeurde tijdens de 24e Algemene Vergadering van de IMO in Londen. Nederland heeft zich met de herverkiezing voor de periode 2006-2007 verzekerd van een zetel in het “dagelijks bestuur” van dit VN-agentschap, dat verantwoordelijk is voor internationale regelgeving op het vlak van de maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het mariene milieu.

De Internationale Maritieme Organisatie is als onderdeel van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. Op 25 november 2005 is tijdens de Assemblee uit de 166 landen die Partij zijn bij het IMO-Verdrag een nieuwe Raad van 40 landen gekozen. Nederland heeft door middel van herverkiezing haar positie in die Raad kunnen behouden. De scheepvaartexpertise binnen Nederland en de actieve rol die Nederland als maritieme natie binnen IMO speelt, hebben zeker bijgedra­gen aan de verkiezing. Voor Nederland is de Raadszetel van groot belang omdat daar­door de mogelijkheid bestaat om het beleid van de Orga­nisatie te sturen en de belangen van de Nederlandse scheepvaart, onze havens en het mariene milieu zo direct mogelijk te dienen.

De Raad, die tweemaal per jaar bij elkaar komt, stuurt als een soort dagelijks bestuur de organisatie aan. Naast de Assemblee met alle lidstaten en de Raad bestaat IMO uit vijf commissies die werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging, milieu, facilitatie, technische samenwerking en wetgeving. De Raadszetel zal de komende twee jaar worden bezet door functionarissen van het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.