Opdracht Hoogwaterplan voor Oranjewoud/SAVE

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Oranjewoud/Save de opdracht gegeven om een Landelijk Operationeel Coördinatieplan Hoogwatergevolgbestrijding op te stellen. Uit onderzoek blijkt dat Nederland zich beter kan én moet voorbereiden op een overstroming.

Aanleiding van de opdracht is een onderzoek naar organisatorische voorbereiding op mogelijke overstromingen in de Rijn en Maas. Hieruit bleek dat Nederland zich beter kan en moet voorbereiden op een overstroming.

Met het Landelijk Operationeel Coördinatieplan Hoogwatergevolgbestrijding wil het ministerie een methode ontwikkelen om de benodigde inzet van personeel en materieel te bepalen bij een overstroming. Daarnaast moeten in het plan afspraken worden gemaakt omtrent de inzet van personeel en materieel uit andere delen van het land.

Support system bij evacuatie
De opdracht past binnen in de ambitie van Oranjewoud/SAVE om actief betrokken te zijn bij het beter voorbereiden van Nederland op overstromingen. Zo heeft Oranjewoud in het kader van het Europese project ESCAPE een Decision Support System ontwikkeld om de besluitvorming bij een evacuatie te verbeteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.