EVO en TLN: meer financiële middelen luchtkwaliteit

EVO en TLN ondersteunen de noodkreet van VNO-NCW, MKB, LTO en Bouwend Nederland. Een noodwet die ontkoppeling van luchtkwaliteit- en ruimtelijke ontwikkelingsnormen mogelijk maakt en 500 miljoen euro extra voor maatregelen die luchtvervuiling door (vracht-)auto’s bestrijden, zijn hard nodig om te voorkomen dat het Nederlandse wegennet definitief dichtslibt. Bovendien is op korte termijn spoedoverleg op het hoogste niveau met de Europese Commissie noodzakelijk.

Nu wil het kabinet tot 80% vergoeden van de extra investeringen die ondernemers en particulieren doen voor de inbouw van roetfilters. Het daarvoor vrijgemaakte budget van 900 miljoen euro is te weinig omdat van dat geld ook andere investeringen worden bekostigd. Aangezien het hier gaat om een algemeen belang dat zowel de gezondheid dient als de mogelijkheid om mobiliteit en bedrijvigheid in Nederland weer mogelijk te maken, is een 100% financiering niet meer dan reëel. Daarvoor dient 500 miljoen euro extra te worden uitgetrokken. De huidige regeling trekt ondernemers niet over de streep. Roetfilters leiden tot een hoger brandstofverbruik en dus tot extra brandstofkosten.

Daarnaast stellen EVO en TLN dat een krachtig signaal richting Brussel bittere noodzaak is. Het wordt hoog tijd dat de minister-president samen met de bewindslieden van Verkeer & Waterstaat, VROM en EZ een spoedoverleg aanvraagt bij de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barosso. Andere lidstaten toetsen niet van tevoren of bouwtrajecten in strijd zijn met luchtkwaliteitnormen. Het is nu al duidelijk dat Nederland ondanks alle investeringen op een aantal plekken nog altijd de normen niet kan halen. De bewindslieden dienen dispensatie van de normen in Brussel te bepleiten. Nog voor 2 december 2005, want dan komt de Europese Milieuraad al bij elkaar.

EVO en TLN stellen dat het fijnstofdossier en vooral hoe Nederland hiermee omgaat, de internationale concurrentiepositie van Nederland verder onder druk zet. Al voordat deze problematiek zich aandiende gaf bijna 40% van de in Nederland gevestigde bedrijven aan Nederland te willen verlaten. Driemaal raden wat de rest van de bedrijven doet als het roer niet omgaat en verdere ontwikkeling praktisch onmogelijk wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO