Heijmans wint Anglo Dutch Award for Enterprise 2005

’s Hertogenbosch – Heijmans Blackwell Remediation (HBR) is door de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) onderscheiden met de Anglo Dutch Award for Enterprise 2005. Deze onderscheiding wordt toegekend aan ondernemingen die volgens de NBCC succesvol hebben bijgedragen aan de Brits-Nederlandse relaties.

De jury prees de Nederlands-Britse samenwerking: “HBR heeft zich ontwikkeld in een succesvolle en hoogst effectieve joint venture, ondanks verschillen in nationale wetgeving, marketing en aanbestedingsregels. Uitdrukkelijke synergie tussen de twee bedrijven, ieder vanuit eigen kracht, stond aan de basis van een succesvolle aanpak en benadering van marktkansen.”
Heijmans Blackwell Remediation (HBR) is een joint venture tussen Blackwell en Heijmans Milieutechniek en is opgericht als gevolg van een goede samenwerking tijdens een aantal projecten. De milieutechnische kennis van Heijmans Milieutechniek en de marktkennis en uitvoeringsmogelijkheden van Blackwell bleken een goede combinatie voor grondreiniging in alle soorten en maten, maar ook voor de uitvoering van milieuwerken in Engeland.
HBR tekende in april een contract met de London Development Agency (LDA) – het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Londen – om een voormalig gasfabrieksterrein in Londen te saneren en geschikt te maken voor herontwikkeling. De locatie staat bekend onder de naam Royal Albert Basin en ligt nabij de voormalige Beckton gasfabriek in zuidoost Londen, grenzend aan de Thames. De contractwaarde is in totaal € 14 miljoen.

De oprichting van HBR past in de strategie van Heijmans om te groeien in de UK. Opererend vanuit Engeland wordt ingesprongen op pre-kwalificatie- en tender uitnodigingen/publicaties, vooralsnog gericht op de Engelse en Ierse markt. Voor het werk Royal Albert Basin heeft HBR de prijsvraag gewonnen op basis van het design en construct ontwerp. Aan de tender deden vijf andere aannemers mee.
Ten noorden van de Royal Albert Basin ligt de voormalige Beckton gasfabriek uit 1850, die het terrein destijds gebruikte voor de opslag van afvalproducten, zoals cokes en teer, van de gasfabriek. Later werd het terrein onder andere gebruikt als oliedepot en petroleumwerf met een verffabriek. De locatie is zwaar gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1990 werd de deellocatie Armada in tweeën gedeeld door de aanleg van de Docklands Light Rail (DLR) die op de locatie een station vestigde.

Door de gebruikshistorie van de locatie is het ca. 14.5 ha grote terrein zwaar vervuild geraakt met olie, teer, cyanides en zware metalen. De opdrachtgever wil de locatie nu herontwikkelen om het deels geschikt te maken voor woningbouw en deels voor industriële bestemmingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV