Amsterdam 1e Nederlandse haven met milieucertificaat

Amsterdam РDinsdagmiddag 15 november 2005 heeft havenwethouder Mark van der Horst van Amsterdam het zogeheten PERS-certificaat (Port Environmental Review System) in ontvangst genomen. De Europese stichting ECOPORTS reikt dit certificaat uit aan havens waarvan het milieumanagement voldoet aan bepaalde eisen en die zich sterk maken voor een duurzame ontwikkeling. Amsterdam behoort hiermee, als eerste Nederlandse haven, tot ̩̩n van de vijftien havens in Europa die het milieucertificaat heeft behaald. Ruim twintig anderen bereiden zich hier momenteel op voor.

Duurzame ontwikkeling
Het behalen van het PERS-certificaat past in het beleid van het Havenbedrijf Amsterdam, dat gericht is op een duurzame ontwikkeling van het havengebied. Voorbeelden hiervan zijn: investeren in windenergie, combineren van afvalverwerking en energieopwekking, Green Award voor schone schepen, tegengaan van luchtvervuiling en congestie op de weg door ontwikkelen van innovatieve concepten voor de binnenvaart, efficiënt en slim grondgebruik door herstructurering, aanleggen van natuurkavels in het havengebied, nieuwe terreinen zo aanleggen dat bodemverontreiniging niet kan ontstaan, en reinigen van vervuilde grond.

Pragmatisch
Mark van der Horst is voorstander van een pragmatische aanpak als het gaat om duurzaamheid: ‘Wij zoeken gericht naar oplossingen die een gunstig effect hebben op zowel het milieu als het economisch resultaat. Dat leidt tot goede naleving. Bovendien zijn de voordelen voor het milieu in die gevallen vaak groter dan als we ons puur richten op de regels zelf’.

ECOPORTS
ECOPORTS is een samenwerkingsverband tussen de 9 havens behorend tot de grootste van Europa. De organisatie richt zich op het uitwisselen van ervaringen met praktische oplossingen voor milieuvraagstukken en op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor verbetering van het milieu in havens. De stichting heeft in dit kader een aantal Europese samenwerkingsprojecten opgezet. Door het organiseren van workshops is er een netwerk ontstaan waar circa 350 milieuspecialisten elkaar regelmatig treffen.

De Europese Commissie is onder de indruk van de praktische resultaten die ECOPORTS geboekt heeft, en geeft de organisatie de mogelijkheid om uit te groeien tot een professioneel Europees Instituut.

ECOPORTS is opgericht in 1999 op initiatief van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam in nauwe samenwerking met de Rotterdamse Haven.

Het certificaat werd uitgereikt door David Whitehead, directeur van de Engelse havengroep British Ports Association (BPA) en secretaris van ECOPORTS. Professor George Molenkamp van de Universiteit van Amsterdam, als partner bij KPMG ondermeer gespecialiseerd in milieuverslaglegging, zette de prestaties van de Amsterdamse haven in het perspectief van de trends en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote internationale concerns.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gem. Havenbedrijf Amsterdam