Waterschappen bundelen hun internationaal beleid

Den Haag – De Unie van Waterschappen heeft haar internationale beleid voor 2005-2010 vastgelegd in de nota ‘Geen brug te ver’. Dit is actieprogramma over samenwerking bij grensover-schrijding, binnen de Europese Unie en bij internationale activiteiten.

De Unie van Waterschappen heeft haar internationale beleid voor 2005-2010 vastgelegd in de nota ‘Geen brug te ver’. Dit is actieprogramma over samenwerking bij grensover-schrijding, binnen de Europese Unie en bij internationale activiteiten.

Waterschappen zijn al veel langer actief in het buitenland. De Nederlandse waterbeheerders zetten hun kennis en kunde met grote regelmaat in in het buitenland. Zowel binnen Europa, als op andere plaatsen ter wereld waar de kennisuitwisseling vergroot kan wor-den. Samen met de Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven in Nederland, hebben de waterschappen een eigen bureau in Brussel, waar internationaal beleid wordt gecoördineerd.

Er was behoefte om de krachten meer te bundelen. De buitenlandnota van de Unie van Waterschappen brengt structuur aan in de inspanningen van de waterschappen en zal deze inspanningen ook de komende jaren vergroten.

Het actieprogramma heeft tot doel het vergroten en soms ook initiëren van samenwerking en overleg van verschillende instanties op het gebied van internationale samenwerking. Daarnaast is het plan ontstaan een eigen Water management expert database te ontwikkelen.

Met het actieprogramma is de Unie van Waterschappen al eerder van start gegaan.
Ook de expert database is inmiddels van de grond. De database helpt de waterschappen kennis en ervaringen te delen over het werken in projecten in het buitenland. De database is gevuld met waterschapsmedewerkers met verschillende expertise. Deze mensen zullen ook door de Unie van waterschappen worden opgeleid en gecoacht, bijvoorbeeld met betrekking tot het werken met cultuurverschillen.

Met de Unienota zijn overigens nog niet alle vragen beantwoord. Er zijn veel organisaties en instrumenten actief op watergebied over de grens. Op welke de waterschappen zich zullen gaan richten en op welke manier dat het meest effectief vorm kan krijgen, moet nog goed worden bekeken en bediscussieerd. Hierin vervult het Netherlands Water Partnership een belangrijke rol.

U kunt de nota ‘Geen brug te ver’ downloaden van de site www.uvw.nl De gedrukte versie van de nota is vanaf 17 november 2005 beschikbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen