Informatiecentrum Schiphol-Amsterdam-Almere open

Haarlem – In Muiden is het informatiecentrum van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere geopend. Deze planstudie richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010 om de bereikbaarheid van het traject te verbeteren. Op maandag tussen 14.00 uur en 17.00 uur en op donderdag tussen 14.00 uur en 20.00 uur kan iedereen terecht, met uitzondering van feestdagen. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers en hun vragen te beantwoorden.

De bezoekers kunnen tijdens de openingstijden van het informatiecentrum binnenlopen. Er is veel informatie te vinden over de beschikbare resultaten van de planstudie: de verkeerscijfers, de effecten van de verschillende alternatieven en varianten op de verkeersdoorstroming, het milieu en de leefbaarheid. Luchtfoto’s tonen de huidige weg- en omgevingssituaties en de eventuele toekomstige situaties. Zowel positieve als negatieve reacties uit het gehele studiegebied zijn opgenomen in de tentoonstelling.

Het informatiecentrum is gehuisvest aan de Burgemeester De Raadtsingel 15a in Muiden. Rijkswaterstaat heeft voor deze locatie gekozen omdat Muiden het hart van het studiegebied is.

Meningen belangrijk
In 2006 neemt de minister van Verkeer en Waterstaat in samenspraak met de minister van VROM een besluit welk alternatief wordt gekozen. Dit wordt afgestemd met het definitieve besluit door het Kabinet over de groei van Almere – meer of minder dan 40.000 woningen. Tot dit besluit zijn er geen officiële inspraakmomenten meer. Daarom is het van belang de meningen, suggesties en ideeën uit de omgeving te horen zodat Rijkswaterstaat deze in de planstudiefase zoveel mogelijk kan meenemen.

2006 consultatierondes
In januari en februari 2006 organiseert Rijkswaterstaat consultatierondes. Over de invulling hiervan wordt nog nagedacht. Dit wordt via advertenties en via de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl gecommuniceerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland