Binnenvaartwet vergemakkelijkt wetgeving

Den Haag – De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een nieuwe Binnenvaartwet die drie bestaande wetten gaat vervangen. Het gaat daarbij om de Wet vervoer binnenvaart, die gaat over de toelating tot de markt, de Binnenschepenwet, die betrekking heeft op de eisen aan de gezagvoerder en de technische eisen van het schip en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

Met de komst van de Binnenvaartwet worden bijna zeventig ministeriele regelingen, vier algemene maatregelen van bestuur en drie wetten overbodig. De nieuwe wet voorziet in 1 wet met daarbij 1 algemene maatregel van bestuur en 1 ministeriële regeling. Hierdoor wordt het aantal regels sterk teruggedrongen en verbetert de mogelijkheid van toezicht en handhaving. De totstandkoming van de nieuwe wet past in de doelstelling van het kabinet om het aantal wetten en regels terug te dringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat