Amsterdamse Raad houdt enquête luchtkwaliteit

Amsterdam РDe Raadsenqu̻te over de luchtkwaliteit nu en in de toekomst start vrijdag 7 oktober 2005. De enqu̻tecommissie wil door het horen van verschillende kanten inzicht krijgen in:
– De gevolgen die de huidige luchtkwaliteit heeft op de gezondheid van de Amsterdammers en
– De mogelijke acties die genomen moeten en kunnen worden.

De enquête commissie bestaat uit raadsleden van Groen Links, PvdA, VVD, CDA, D66 en Amsterdam Anders/De Groenen. Zij ondervragen technisch deskundigen, zoals Dr. Van der Zee van de GGD, beleidsambtenaren en maatschappelijke groeperingen (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) en bestuurders als wethouder Maij.
De verhoren zijn openbaar en zijn te volgen op Salto. Begin december levert de commissie een rapport op met aanbevelingen en keuzes op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

18.000 mensen gaan 10 jaar eerder dood
Initiatiefnemer Maarten van Poelgeest (Groen Links): “De lucht in Amsterdam is, volgens de Europese norm, te vies. Dit komt vooral door de hoge concentratie fijne stof (o.a verbrandingsdeeltjes) en stikstofdioxine. Er is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van deze stoffen in de lucht. Als je die resultaten zou vertalen naar Nederland, dan zou een conclusie kunnen zijn dat er in Nederland jaarlijks 18.000 mensen 10 jaar eerder komen te overlijden als gevolg van deze luchtkwaliteit. Ik zeg niet dat je dit Amerikaanse onderzoek één op één zomaar kan overnemen, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.”

Wethouder Maij kwam afgelopen maand met een actieplan voor de komende periode. Ook zij focust zich op de stikstofdioxide en de fijne stof. De raad moet nog over dit plan beslissen.

Het raadsonderzoek reikt iets verder dan dit actieplan. Naast mogelijke (lokale, landelijke en internationale) acties wil de commissie ook in kaart brengen welke gevolgen de stoffen hebben op de gezondheid. Van Poelgeest: “Amsterdam heeft een probleem. Het is een volle stad: er wonen veel mensen, dicht op elkaar. Op zich is dat niet slecht voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer. Dat is rendabeler in steden dan op het platte land. Ook pakken mensen sneller de fiets omdat voorzieningen in de buurt zijn en door alles op een plaats te concentreren blijven de (groene) buitengebieden onbebouwd. Maar te veel mensen bij elkaar, verhoogt wel de uitstoot van bijvoorbeeld het gemotoriseerde verkeer. Tot hoever bouw je als stad dan door? De Raad van State heeft laatst een Amsterdams bouwproject stopgezet omdat het niet voldeed aan de nieuwe normen van luchtkwaliteit.”

Nationaal en internationaal beleid
In december wil de commissie haar rapport afhebben. Hierin komen niet alleen aanbevelingen voor Amsterdam. Ook voor het nationale en internationale beleid worden er aanbevelingen gedaan. “Nederland exporteert meer fijn stof dan het importeert. Maar omdat fijn stof lang in de lucht blijft hangen, is het zogenaamde `achtergrondniveau’, de hoeveelheid fijn stof die in Amsterdam altijd is erg hoog. Dat achtergrondniveau kan dalen door nationale en internationale maatregelen.”

Het gaat in deze enquête dus niet om goede of foute antwoorden van de ondervraagden maar naar hun mening en kennis. Zij zijn uitgenodigd op basis van hun functie en deskundigheid.

Het programma
Het programma van de hoorzittingen ziet er als volgt uit:
7 oktober, vanaf 9.30 uur
– Prof. Dr. B. Brunekreef (Epidemioloog IRAS – Universiteit van Utrecht)
– Prof. Dr. Ir. C.P. van Schayck (CAPHRI/Universiteit van Maastricht)
– Dr. Ir. J.P.L. Vermeulen (CE, Delft)
– Dr. S.C. van der Zee (GGGD Amsterdam)
– Drs. F. Tonneijck (Plant Research International, Universiteit van Wageningen)
– Prof. Dr. P.P. Tordoir (Kamer van Koophandel)
14 oktober, vanaf 9.30 uur
– Dhr. E. Knijnenburg (Directeur Amsterdam Milieucentrum)
– Dhr. M. van der Horst, wethouder verkeer, vervoer en infrastructuur
– Mw. J. Goedhart ( Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Amsterdam)
– Prof. Dr. P. Builtjes (TNO/Apeldoorn)
– Dr. F. Cassee (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
– Prof. Mr. N.S.J. Koeman (Universiteit van Amsterdam)
17 oktober, vanaf 13.00 uur
– Drs. D.B. Stadig, wethouder stedelijk ontwikkeling
– Mevr. W.H. Maij, wethouder milieu
– Mr. A. Whittles (milieudeskundige uit Londen)

Plaats en uitzending
De hoorzittingen vinden plaats in de Boekmanzaal, Stadhuis, Amstel 1. U kunt de hoorzittingen bijwonen of rechtstreeks volgen op Salto-televisie A1 (UPC kanaal 39+, kabelfrequentie 616.00).

De enquêtecommissie
De enquêtecommissie bestaat uit de raadsleden Maarten van Poelgeest (voorzitter, GroenLinks), Auke Bijlsma (PvdA), Pauline Buurma (VVD), Gijs Weenink (CDA), Zafer Yurdakul (D66) en Jupijn Haffmans (Amsterdam Anders/De Groenen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam