Tauw adviseur Chris Schuren wint SIKBeker 2005

Deventer – Tauw adviseur Chris Schuren heeft op het SIKB jaarcongres de SIKBeker gewonnen in de categorie ‘opstellers van bodemsaneringsplannen (bodem)’. Het SIKB reikt jaarlijks de trofee uit voor vernieuwende, goed uitvoerbare en kosteneffectieve bodemsaneringsplannen.

Om een uniforme en herkenbare kwaliteit bij het bodembeheer in Nederland te bevorderen, heeft het SIKB vorig jaar de prijs voor beste bodembeheerder uitgereikt. Dit jaar is gekozen voor twee categorieen: de beste opsteller van saneringsplannen en de beste toetser van bodemsaneringsplannen

.
Voor de eerste categorie was Tauw Adviseur Chris Schuren de winnaar, onder meer op grond van informatie over drie projecten waar hij de saneringsplannen voor heeft opgesteld:
– Palingstraat Eindhoven: zeer complexe verontreiniging in de binnenstad van Eindhoven. Als prestatiebestek al eerder in de markt gezet, echter zonder resultaat. Chris heeft voorgesteld om samen met de opdrachtgever een brainstorm te organiseren over de aanpak. Na brainstorm is de aanpak gezamenlijk vastgesteld en gevolgd met als resultaat een saneringplan dat op dit moment wordt beschikt. De sanering die wordt voorgesteld is innovatief en kosteneffectief, voldoet aan het beleid en is technisch en praktisch zeer goed uitvoerbaar.
– Philips Business Park Eindhoven: onder andere sanering van asbesthoudende grond binnen het complexe proces van nieuwbouw. Chris heeft op diverse vakgebieden advies gegeven, ten behoeve van het realiseren van een kantoorgebouw van Philips. Het betrof niet alleen bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan voor de ontgraving van asbesthoudende grond, maar ook advies op het gebied van grondmechanica, funderingen, constructies, landinrichting, ecologie, bemaling, geluidsbelasting, grondwatermodellering, asbestverwijdering uit gebouwen et cetera. Dit illustreert de veelzijdigheid en brede kennis van Chris. Vernuftig was zijn idee om de vrijkomende grond te gebruiken om een vijver te dempen en dit in te passen in het landschap. Door deze wijze van “werk met werk” maken, heeft zijn opdrachtgever veel kosten bespaard.
– Bladel: saneren op een volledig bebouwde bedrijfslocatie. Op zoek naar de beste techniek om een grote verontreiniging met chloorhoudende koolwaterstoffen te saneren, heeft Chris een tweetal in chemische oxidatie gespecialiseerde aannemers bereid gevonden hun techniek uit te testen. Met als voorwaarde dat de bedrijfsactiviteiten zoals productie en op- en overslag geen hinder ondervinden. Het resultaat: een derde aannemer met een net iets betere techniek en oxidatiemiddel gaat binnenkort aan de slag met de sanering. Nooit halve oplossingen toepassen maar altijd blijven zoeken naar de beste oplossing.
Vooral het project voor Philips heeft de jury veel informatie gegeven over de kwaliteiten van Chris Schuren, zo blijkt ook uit bijgevoegde motivatie van de jury.

De jury bestond uit: Ruud Cino VROM, (voorzitter), Ronald Peters VROM-Inspectie, Peter van Zundert Verkeer en Waterstaat, Henk Seffelaar Rasenberg Milieutechniek, Roeland Heuff zelfstandig adviseur, Tom Kamsma Actief Bodembeheer de Kempen en Frank Heijnens SBNS

U kunt het juryrapport inzien op

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep