Grote schoonmaak in waterwetten

Den Haag- Nederland is sinds 29 september 2005 zeven wetten armer. De wetten hebben alle zeven betrekking op water en waren verouderd of overbodig geworden. Het intrekken van de wetten werd mogelijk door een wijziging van de Wet op de waterkering.

De zeven wetten die zijn ingetrokken, zijn de Deltawet, de Deltawet grote rivieren, de Deltaschadewet, de Wet schade Oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet. De wijzigingen in de Wet op de waterkering hebben een aantal voordelen. Zo is het nu mogelijk dat rivierverruiming in de toekomst eenvoudiger tot stand komt. Ook is besluitvorming met betrekking tot aanleg, wijzigingen en verleggen van primaire waterkeringen door de wet beter gecoördineerd. Met de gewijzigde wet komt er ook een nieuwe financieringsstructuur voor de versterking van primaire waterkeringen.

Op het terrein van waterwetgeving staan in de nabije toekomst nog veel omvangrijkere wetgevingsoperaties voor de deur. Zo komt er in 2006 een wetsvoorstel voor een grondige wijziging van de Waterschapswet waarbij onder meer de samenstelling en verkiezing van de waterschapsbesturen beter wordt geregeld. Ook wordt er gewerkt aan de totstandkoming van één integrale ‘Waterwet’. Hierin worden alle regels ten aanzien van het waterbeheer in brede zin opgenomen. Ook de Wet op de waterkering gaat op in deze integrale waterwet.

Meer informatie over de wetten is te vinden op overheid.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat