Havens slaan handen ineen voor natuur

Den Haag – Noord- en West-Europese havens, die elkaar normaal gesproken fel beconcurreren, gaan samenwerken op het gebied van natuur. Rotterdam, Antwerpen, Rouen en de Associated British Ports streven in het project NEW! Delta naar een geharmoniseerde invoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen in hun havengebieden. Op 29 en 30 september 2005 komen ze bijeen in Hoek van Holland, samen met overheden, kennisinstellingen en natuurorganisaties.

De havens staan voor een grote uitdaging: het behouden en versterken van de ecologie in en om de havengebieden enerzijds en, het stimuleren van economische ontwikkeling anderzijds. Dat is het gevolg van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. In de afgelopen jaren stootten de havens nogal eens hun neus: uitbreidingsplannen en bouwactiviteiten werden tegengehouden vanwege Europese natuurwetgeving. Dat is duur en tijdrovend en bovendien lost het de problemen niet op. Door samen te werken met elkaar en andere instanties, hopen de havens te leren van elkaars ervaringen en samen oplossingen te vinden om de Europese richtlijnen goed en effici�nt door te voeren. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor het economisch perspectief van de havens. Het maakt ze bovendien ook aantrekkelijker als vestigingsplaats.

Leen van der Sar, gedeputeerde Groen van de provincie Zuid-Holland en gastheer van de conferentie, is enthousiast. �Deze keer gaat het over het zoeken naar een nieuwe balans tussen economie en ecologie in havengebieden.�

Centraal tijdens de conferentie staat de vraag hoe havens en overheden met de Vogel- en Habitatrichtlijnen omgaan: hoe bagger je op een duurzame manier; hoe voorkom je oneerlijke concurrentie door verschillen in nationale wetgeving; als je als haven nu al ongevraagd extra natuur aanlegt, krijg je dan straks ook de ruimte voor verdere havenuitbreiding of kom je juist in de problemen.

Andrew Brown, directeur van English Nature en dagvoorzitter van de conferentie meent: �Samenwerking met natuur en schoon water als uitgangspunten � en niet als sluitpost – is de toekomst. In de praktijk worden de havens steeds meer de motor achter nieuwe natuur�.

Tijdens de conferentie zullen de partners de eerste resultaten presenteren van de samenwerking in het NEW! Delta project. Voor het hele project, dat mede vanuit de EU wordt bekostigd, is 6,7 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer de helft hiervan gaat naar twee concrete investeringen in natuur in de haven van Antwerpen en aan de Zuid-Hollandse kust. In de Antwerpse haven wordt geinvesteerd in een netwerk ecologische infrastructuur en aan de Zuid-Hollandse kust wordt het duingebied van de Zilk hersteld.

In het project NEW! Delta werken de provincie Zuid-Holland (Lead Partner), het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Direction R�gionale de l�Environment Haute-Normandie, Antwerp Port Authority, Port Autonome de Rouen, Port of Rotterdam, ABP Marine Environmental Research Ltd., Technische Universiteit Delft, Alterra Green World Research en het Institute for Infrastructure, Environment and Innovation samen.

Het project NEW! Delta loopt tot eind 2007. Tegen die tijd zal heel wat kennis en ervaring zijn uitgewisseld en zullen een aantal aanbevelingen geformuleerd zijn voor een praktisch en universeel Europees ecologisch havenbeleid.

Voor meer informatie, raadpleeg www.newdelta.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland