Groot baggerproject Hoogeveen voor Oranjewoud

Heerenveen – De gemeente Hoogeveen start in het najaar van 2005 met het baggeren van 118.000 kubieke meter slib uit het stedelijk water. Oranjewoud heeft de opdracht gekregen om voor vier jaar het projectmanagement te verzorgen. In totaal neemt het project zeven jaar in beslag.

De werkzaamheden bestaan naast het projectmanagement uit de besteksvoorbereiding, de keuze van de aanbestedingvorm, het benaderen van marktpartijen voor de verwerking van de baggerspecie, het verzorgen van de aanbesteding- en gunningprocedures en de directievoering.

Ruime ervaring
Oranjewoud deed volgens de gemeente Hoogeveen het beste projectvoorstel. Ook de ruime ervaring gaf de doorslag. Hoogeveen is niet de eerste gemeente waarvoor Oranjewoud het projectmanagement baggeren op zich neemt. Momenteel worden vanuit Deventer voor twaalf Twentse gemeenten en het waterschap Regge en Dinkel vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.