Vervolg uitvoering Baggerprogramma vaarwegen NH

Haarlem – In opdracht van de provincie Noord-Holland starten deze week baggerwerkzaamheden in het Noord-Hollandsch Kanaal te Purmerend en in de Haarlemmermeer Ringvaart bij Cruquius en Hillegom. De werkzaamheden zijn er op gericht nautische knelpunten op te heffen. De totale kosten bedragen 975.000 mln exclusief BTW. Gedeputeerde Moens geeft donderdag 22 september 2005 het startschot voor de baggerwerkzaamheden bij Cruquius.

De werkzaamheden bij Purmerend, Cruquius en Hillegom zijn de volgende stap in de uitvoering van het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004-2008 om de provinciale vaarwegen op orde te brengen. Dit voorjaar is het Stolpen-Schagerkanaal vanaf de haven van Schagen tot aan de Stolperbrug reeds uitgebaggerd.

De werkzaamheden in Purmerend en Haarlemmermeer zullen tot eind december 2005 duren. Het werk is er op gericht knelpunten voor het scheepvaartverkeer te verwijderen en zo de vaarwegen weer op diepte te brengen. Het gaat in totaal om circa 44.000 m3 bagger. Het merendeel is matig-verontreinigd (klasse 2), een klein deel ernstiger verontreinigd (klasse 3).

Purmerend
In het Noord-Hollandsch kanaal in Purmerend wordt bij de Nelson Mandelabrug over een lengte van 800 meter gebaggerd waarvan 300 meter ten noorden en 800 meter ten zuiden van de brug. Het betreft hier circa 21.500 m3 matig verontreinigde bagger (klasse 2).

Cruquius en Hillegom (Haarlemmermeer Ringvaart)
In de Haarlemmermeer Ringvaart wordt bij Cruquius zo’n 20.000 m3 bagger verwijderd over een lengte van circa 1.100 meter tussen de Cruquiusbrug en Molenplas. En circa 2.500 m3 over een lengte van 500 meter naast de Ringvaartdijk tegenover de overslagplaats van de firma Otte. De meeste bagger is klasse 2, een klein deel klasse 3 (Cruquius). Verder is tegenover de overslagplaats van Otte asbest aangetroffen afkomstig van oude puinstortingen. Deze asbest is nat en hechtgebonden waardoor er bij de werkzaamheden geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland