KNV reactie op Miljoenennota

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit voor een stimuleringspremie voor de aanschaf van Euro IV en Euro V motoren. Alleen dan zal het kabinetsdoel van versnelde introductie van schonere motoren gehaald worden. Hiermee is de verbetering van de luchtkwaliteit het meest gediend.

De huidige milieuinvesteringsaftrekregeling (MIA-regeling) is niet het juiste instrument om versneld tot een schoner wagenpark te komen. De regeling gaat uit van winstgevendheid van het betrokken bedrijfsleven en leidt maximaal tot een vermindering van de af te dragen vennootschapsbelasting met euro 5.275,- per investering.

In de vervoerssector staat de winstgevendheid continu onder druk. Dit leidt bij de ondernemingen tot onzekerheid over het terugverdieneffect van milieuinvesteringen, zoals investeringen in Euro IV motoren en in de nabije toekomst Euro V motoren.

De meerkosten van een Euro IV motor ten opzichte van een Euro III motor zijn euro 7.500,=. De aanschaf van een Euro V motor zal nog euro 2.500,= meer gaan kosten. Koninklijk Nederlands Vervoer pleit daarom om een stimuleringspremie van euro 7.500,= voor aanschaf van Euro IV en euro 10.000,= voor de aanschaf van Euro V motoren.

Deze versnelde vernieuwing van het wagenpark zal de luchtkwaliteit in Nederland ten goede komen en kan helpen om te voldoen aan de Europese regelgeving over luchtverontreiniging. Hierdoor kunnen investeringen in de bereikbaarheid in Nederland zonder problemen worden doorgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)