Europese aanpak verbetering luchtkwaliteit bepleit

Den Haag – IPO, VNG en Regio Randstad pleiten voor een Europese aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit. Gezondheid van de inwoners moet hierbij voorop staan. Voor de bescherming van burgers moeten op Europees niveau meer bronmaatregelen worden genomen. Daarnaast moet de richtlijn ruimte bieden voor maatwerk, zodat juist woongebieden beschermd worden tegen luchtverontreiniging. IPO, VNG en Regio Randstad boden woensdag 14 september 2005 hun position paper aan de Europese Commissie en de Nederlandse europarlementariers aan.

Luchtverontreiniging is niet enkel een lokaal, regionaal of nationaal probleem. Zwevende stof deeltjes (fijn stof) beperken zich immers niet tot de landsgrenzen. Vanwege dit grensoverschrijdende karakter is een Europese aanpak noodzakelijk, aldus IPO, VNG en Regio Randstad.

IPO en VNG gaan gezamenlijk eind november een rondetafelgesprek organiseren met leden van de Tweede Kamer en Europarlementariers. Doel van deze bijeenkomst is dat alle overheden samen aan verbetering van de luchtkwaliteit moeten werken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)