Begroting 2006: reiziger centraal, veiligheid voorop

Den Haag – Het jaar 2006 staat in het teken van de bereikbaarheid van grote steden, zowel met de auto als de trein. Het is bovendien een belangrijk doejaar in de inhaalslag van het achterstallig onderhoud. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat investeert daarnaast fors in de veiligheid, bijvoorbeeld door 96 miljoen euro voor de aanpak van zwakke schakels in de kust eerder te investeren.

Betrouwbaar van A naar B
Samen met provincies en gemeenten gaat Verkeer en Waterstaat in 2006 acht netwerkanalyses maken van de verkeerssituatie in de drie stedelijke netwerken in de Randstad en vijf daarbuiten. Alle vormen van vervoer worden in hun samenhang onder de loep genomen, het wegverkeer, openbaar vervoer è® vervoer over water. Centraal staan een betere toegang tot de steden en een soepelere onderlinge afstemming van bus, trein, tram en metro, maar ook de auto en de fiets. De analyses vormen mede de basis voor de besteding van gelden voor mobiliteitsplannen en ?beleid van gemeenten, provincies en het Rijk.

Een ander specifiek stedelijk probleem zijn spoorlijnen die verschillende steden doorsnijden en daarmee de ruimtelijke ontwikkeling belemmeren, of de leefbaarheid en veiligheid aantasten. De begroting 2006 voorziet in 300 miljoen euro tot 2020 als bijdrage in de aanpak van deze problemen.

Wat betreft het onderhoud aan wegen en spoor wordt het komend jaar hard gewerkt om de achterstand terug te brengen. Verder is eind volgend jaar tweehonderd kilometer spitsstroken klaar. Dat is minder dan de geplande driehonderd kilometer vanwege de uitspraken van de Raad van State over luchtkwaliteit. Tot slot wordt een aantal bouwprojecten versneld aangelegd en worden het komende jaar honderd extra weginspecteurs aangesteld. Zij zorgen ervoor dat de weg na een ongeluk sneller vrijkomt voor het verkeer.

Veiligheid
Voor de aanpak van de zwakke schakels in de kust komt met deze begroting 96 miljoen euro eerder beschikbaar. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen ontwikkelt een nieuwe risicobenadering om te bepalen tot welk niveau en tegen welke prijs de overheid bescherming kan en moet bieden tegen hoogwater.

Anders werken
VenW licht systematisch alle oude en nieuwe regelgeving door en past die zonodig aan. Zo zullen automobilisten merken dat de rompslomp bij de APK-keuring wordt teruggebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan é©® integrale waterwet ter vervanging van de huidige acht versnipperde wetten.

Meer informatie over
de begroting van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat