Onderzoek naar discriminatie van Marokkaanse jongeren

Gouda – “Als er sprake is van discriminatie in de sector dan moeten we daar achterheen en actie ondernemen, want dat mag niet gebeuren.” Dat zei Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman vanochtend in het Radio 1 journaal in een eerste reactie op uitlatingen van het GroenLinks kamerlid Azough over discriminatie van Marokkaanse jongeren door de bouwsector.

Achtergrond van die uitlatingen zijn resultaten van een onderzoek door de universiteit van Utrecht, in opdracht van de fractie van GroenLinks. Daaruit blijkt dat Marokkaanse jongeren gemiddeld 30% minder kans op een stageplaats hebben. In de bouw zou dat zelfs 63% zijn. Voor dit onderzoek belden gelijk gekwalificeerde autochtone en Marokkaanse MBO-ers naar bedrijven voor een stage. In totaal zijn 336 bedrijven in drie sectoren benaderd, de horeca, de detailhandel en de bouw. Marokkaanse jongeren maken aanzienlijk minder kans op een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

“Het onderzoek toont aan dat de Marokkaanse jongeren al bij hun eerste schreden op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, vooral in de bouw. Deze jongeren krijgen zo niet de kans ervaring op te doen, hun studie succesvol af te ronden en een netwerk op te bouwen”, aldus mevrouw Azough.

Brinkman zei zeer geïnteresseerd te zijn in het gehele onderzoek. Vanochtend was niet meer informatie beschikbaar dan de conclusies. In die zin verbazen de uitkomsten van het onderzoek hem, omdat juist in de bouw afgelopen jaren veel inspanningen zijn gepleegd om allochtone jongeren aan het werk te helpen. “Wij hebben op de bouwplaats mensen nodig. De sector, werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk, heeft zich ingespannen om meer allochtone jongeren te interesseren voor het werken in de bouw. Behalve in Amsterdam en Den Haag zijn de resultaten daarvan weinig bemoedigend gebleken”, aldus Brinkman. In het bijzonder ten aanzien van Marokkaanse jongeren wees hij op de ervaringen in de sector dat de bouw door deze groep als een onaantrekkelijke en zelfs minderwaardige sector wordt gezien. Geen reden overigens om het onderzoek niet nauwgezet te gaan bestuderen, voegde hij daaraan toe.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland