Directiebenoemingen bij BAM

Bunnik – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft mr. J.H.A. Vaags benoemd tot directievoorzitter van BAM Vastgoed bv. Ton Vaags (44) is sinds 1996 in dienst bij BAM en is thans directievoorzitter van BAM Woningbouw. Hij volgt ir. R. de Jong op, die de wens te kennen heeft gegeven per 1 september 2005 een functie elders te aanvaarden.
De statutaire directie van BAM Vastgoed zal worden gevormd door mr. J.H.A. Vaags, mr. H. Bree en drs.ing. R. Vollebregt.

Ir. R.P. van Wingerden is benoemd tot directievoorzitter van BAM Woningbouw bv. Rob van Wingerden (44) is sinds 1988 werkzaam bij BAM en is thans directeur van BAM Utiliteitsbouw.
De statutaire directie van BAM Woningbouw zal bestaan uit ir. R.P. van Wingerden, ing. D.J. Boonstra en ir. M.J.S.A. Broos.

Ing. J.J. Kempkens is benoemd tot directeur van BAM Utiliteitsbouw bv. Jan Kempkens (43) is sinds 1986 werkzaam bij BAM en is momenteel regiodirecteur Grote Projecten bij BAM Utiliteitsbouw.
De statutaire directie van BAM Utiliteitsbouw zal bestaan uit ing. H.W.J. Bol (voorzitter) en ing. J.J. Kempkens.

De directie van BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten, die bestond uit J.J. Kempkens en ing. J.A.C. Vink, zal worden voortgezet door Jan Vink.

De benoemingen worden geëffectueerd, zodra het advies van de medezeggenschapsorganen van de betreffende werkmaatschappijen is ontvangen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv