RIVM rapport over fijn stof

Bilthoven – Het RIVM en het Milieu- en Natuurplanbureau hebben de huidige kennis over fijn stof samengebracht in een compact overzicht. Dit rapport is samen met drie achtergrond-rapporten over de samenstelling van fijn stof, de ontwikkelingen in sterfte en de ziektelast is op 8 augustus 2005 aangeboden aan staatssecretaris van Geel van VROM

Het Milieu- en Natuurplanbureau en het RIVM hebben de huidige kennis over fijn stof samengebracht in een compact overzicht. Het laat zien wat de stand van zaken is in het fijnstofdossier: wat weten we wel, wat weten we niet, waar zitten de onzekerheden?

Samenstelling fijn stof
Dit technische achtergrondrapport beschrijft de samenstelling van fijn stof en ruwe bijdragen van verschillende bronnen. Gegevens zijn verzameld op negen locaties waarvan vijf in Nederland en de andere in Duitsland, Italië, en Zweden. Naast sterke overeenkomsten blijken er tussen de onderzoekslocaties ook aanzienlijke verschillen te zijn in fijnstofsamenstelling en bijdragen van verschillende bronnen. Dit rapport is een onderdeel van rapportages en publicaties van het EU-gefinancierde HEPMEAP project.

Ontwikkelingen in ziektelast
Blootstelling aan sommige milieufactoren, zoals luchtvervuiling en geluid, kan onze gezondheid beïnvloeden. In 2000 werd naar schatting 2 tot 5 procent van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door kortetermijnblootstelling aan fijn stof en ozon en door blootstelling aan geluid, radon, UV-straling en vocht in huizen. De relatief onzekere langetermijneffecten van fijn stof hebben potentieel de grootste invloed op de milieu-gerelateerde ziektelast. Het rapport beschrijft de trends over de periode 1980-2020 en de aannames en onzekerheden rond de schattingen voor fijn stof en andere milieu-factoren.

Luchtverontreiniging en (dagelijkse) sterfte
Dit technische achtergrondrapport vergelijkt de risico’s om te overlijden aan luchtverontreiniging in drie tijdperioden (1992-1994, 1995-1998 en 1999-2002) in Nederland. Hierbij is bekeken of het risico om te overlijden aan luchtverontreiniging in de laatste periode is veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Er blijkt geen duidelijk patroon in de tijd te zijn, hoewel de periodes onderling wel verschillen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RIVM