onderzoek beleving wegwerkzaamheden in Amsterdam

Amsterdam – Bureau Stadsregie heeft in mei jl. door O+S onderzoek laten uitvoeren naar de beleving van wegwerkzaamheden in Amsterdam, het draagvlak onder vier doelgroepen en de communicatie. Dit onderzoek wordt elk jaar uitgevoerd. Het draagvlak voor de werkzaamheden en de bereikbaarheid binnen de stad is nog steeds groot, ondanks het grote aantal werkzaamheden in de stad. Het draagvlak neemt echter wel af. Daarnaast vindt men dat de stad op teveel plaatsen open ligt en is men minder geïnformeerd. Er is onder vier doelgroepen onderzoek gedaan: bewoners, bedrijven, regiobewoners en forensen.

De resultaten op hoofdlijnen zijn als volgt:

* Een meerderheid van alle verkeersdeelnemers onder bewoners, bedrijven en regiobewoners vindt Amsterdam makkelijk tot zeer makkelijk bereikbaar. Bedrijven hebben de meeste moeite met de bereikbaarheid.
* Van de automobilisten bereikt 74% van de Amsterdammers en 55% van de forensen binnen een half uur de bestemming in de stad. Forensen hebben vooral hinder van files op corridors en snelwegen in Amsterdam.
* Er is nog steeds een breed draagvlak (ruim 70%) voor de werkzaamheden bij alle onderzoeksgroepen, maar bij bewoners en bedrijven neemt het begrip wel af.
* Driekwart van de bedrijven zegt geen negatieve gevolgen te hebben ondervonden door de werkzaamheden. Toch melden zij vaker negatieve gevolgen dan in 2004.
* Er is een soort spagaat ontstaan: mensen accepteren de hinder, maar men vindt wel dat de stad op teveel plekken open ligt.
* De wegwerkzaamheden staan dit jaar op de tweede plaats van de meest genoemde ergernissen. De meest genoemde ergernis is zwerfvuil, volgens 17% van de Amsterdammers. Bij bedrijven staan de werkzaamheden bovenaan (20%).
* Het percentage ondervraagden dat vooraf op de hoogte was van de werkzaamheden is afgenomen, vooral bij bedrijven.
* De informatiebehoefte is onder forensen het grootst. Bij bewoners en bedrijven is deze behoefte gegroeid. Er is bij bewoners een duidelijke relatie: hoe meer overlast en hinder, hoe groter de informatiebehoefte.

Mark van der Horst, wethouder Verkeer en Vervoer, trekt de volgende conclusie: “Het is goed om te weten dat de bereikbaarheid in de stad nog steeds goed is, terwijl we tijdens de meting ongeveer even veel wegwerkzaamheden in uitvoering hadden als in 2004 én de Stadhouderskade afgesloten was. Toch is er een duidelijk signaal dat het begrip vermindert en de informatiebehoefte groter wordt. Vooral richting het bedrijfsleven moeten we hier alert op zijn.”

De Stadsregisseur zal projecten strikter gaan beoordelen op planningen, snelheid van uitvoering en de informatievoorziening.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam