Nieuw bestuur Bouwend Nederland gekozen

Gouda – De leden van Bouwend Nederland hebben een nieuw bestuur en algemeen bestuur gekozen. Het bestuur en het algemeen bestuur van Bouwend Nederland vormen een afspiegeling van de diversiteit binnen de ledenkring van Bouwend Nederland in soorten werkzaamheden en bedrijfsgrootte.

De nieuwe bestuursleden zijn ing. G.J.P. Bot (Bot Bouwgroep Alkmaar) en Ir. B.J. Wierenga (Bam Bunnik). Zij nemen de plaats in van de heren J.M. Bodewes en ir. N.J. de Vries.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

mr. drs. L.C. Brinkman (voorzitter)
ing. G.J.P. Bot
C. de Groot
H. Hannink
drs. A.L.M. Nelissen (1e vice-voorzitter)
N.J. van Til (penningmeester)
A. Voogt
Ir. B.J. Wierenga

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)