Afgraven slibdepot geeft ruimte aan natuur

Den Haag – Aan de rand van het natuurgebied Klein Profijt is een slibdepot afgegraven om bijzondere planten-en diersoorten meer ruimte te geven. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen was vandaag in het zoetwatergetijdengebied bij Rhoon om de officiële opening van de gebiedsuitbreiding te verrichten.

Op de plaats van het voormalige slibdepot is een geul aangelegd die aansluit op de bestaande kreken in Klein Profijt. Hiermee is zes hectare nieuw gebied ontstaan met ondiep water, slikplaten en riet-en biezenvelden. Bijzondere vogelsoorten, zoals het ijsvogeltje, voelen zich hier thuis. Het gebied omvat ook een aantal plantensoorten die elders nauwelijks voorkomen. De afgraving en de ontwikkeling van de nieuwe getijdennatuur is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Deltanatuur en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Zoetwatergetijdennatuur is zeldzaam in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Aan het behoud en de versterking ervan wordt daarom in het (inter)nationaal natuurbeleid een hoge prioriteit gesteld. In het project Klein Profijt komen doelstellingen voor een goede waterkwaliteit vanuit Europese richtlijnen als de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn samen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat