Verlening vergunningen moet eenvoudiger

Den Haag – Voorstellen van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen moeten zorgen voor kortere en eenvoudigere procedures voor vergunningen. Staatssecretaris Van Gennip (EZ) verwacht dat het kabinet de voorstellen overneemt.

Dat zei staatssecretaris Van Gennip in een reactie op het rapport Eenvoudig vergunnen van de Taskforce. ‘Het verloop van procedures is voor ondernemers een bron van ergernissen. Die situatie kunnen we ons niet langer veroorloven.’

De aanbevelingen in het rapport komen in hoofdlijnen neer op:

* verminder de administratieve lasten;
* verbeter de vergunningverlening;
* anticipeer op de EU Richtlijn Diensten.

Actieplan
In een actieplan doet de Taskforce Vergunningen tien concrete voorstellen. Eén daarvan is een toetsingskader waarmee bestaande vergunningen kunnen vervallen of vervangen worden door algemene regels.

Een ander voorstel gaat over de mogelijke toepassing van ‘Silencio Positivo’ (‘zwijgen is instemmen’). Met dit uit Spanje afkomstige mechanisme is een vergunningsverzoek ‘verleend’ als de overheid geen beslissing heeft genomen binnen de wettelijke termijn.

Naast EZ en andere ministeries zijn ook gemeenten, provincies en ondernemersorganisaties betrokken bij de uitvoering van het actieplan.