Nieuw GRiP® raamcontract Arcadis in US

Arnhem – Arcadis heeft bekend gemaakt dat zij is geselecteerd door het U.S. Army Environmental Center (USAEC) voor het leveren van bodemsaneringsdiensten onder het door Arcadis ontwikkelde Guaranteed Remediation Program (GRiP®). Onder het GRiP® programma worden verontreinigde terreinen door Arcadis gesaneerd tegen een vaste prijs waarbij de risico’s worden afgedekt door middel van verzekering. Het betreft een raamcontract voor vijf jaar met een contractplafond van US $320 miljoen.

Arcadis is een van de ondernemingen die onder dit raamcontract uitvoering mogen geven aan de saneringsstrategie van het Amerikaanse leger voor verontreinigde militaire terreinen. Onder het contract kunnen de geselecteerde dienstverleners inschrijven op deelopdrachten voor terreinen in de Verenigde Staten, op Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Het Arcadis team zal verantwoordelijk zijn voor de volledige uitvoering van toegekende deelopdrachten door het implementeren van alle noodzakelijke saneringswerkzaamheden waartoe het Amerikaanse leger zich verplicht heeft. Daarbij zullen alle mogelijke vormen van vervuiling op de terreinen waar het Amerikaanse leger voor verantwoordelijk is, worden behandeld, zodanig dat aan de geldende milieunormen wordt voldaan.

“Wij zijn verheugd dat het Amerikaanse leger Arcadis heeft geselecteerd voor dit contract”, zegt Steve Blake, CEO van Arcadis in Amerika. “Al sinds het jaar 2000 voert Arcadis dergelijke opdrachten uit voor het Amerikaanse leger. Momenteel werken we aan 11 projecten, waarbij recent het allereerste terrein van het Amerikaanse Ministerie van Defensie volledig volgens de geldende milieunormen is gesaneerd met behulp van de GRiP® aanpak. We zijn er trots op dat we opnieuw zijn gekozen om onze innovatieve saneringsaanpak voor deze belangrijke opdrachtgever in praktijk te brengen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS NV