ProRail: Vakbonden wijzen bemiddeling af

Utrecht – Op 9 juni 2005 hebben de vakbonden FNV en CNV bemiddeling door een onafhankelijke adviescommissie in het loonconflict afgewezen. ProRail deed het voorstel om deze commissie in te stellen in een uiterste poging om het geschil op te lossen en daarmee de maatschappelijke schade van een staking te voorkomen. Nu dit niet tot resultaat heeft geleid, lijkt een staking op 17 juni 2005 waarschijnlijk.

Begin vorige week heeft ProRail het initiatief genomen om de commissie in te stellen omdat de schade voor Nederland die door het loonconflict kan ontstaan voor ProRail, als bedrijf met een publieke functie, buitengewoon zwaar weegt. Wij hebben dit voorstel ook gedaan om een slepend conflict op te lossen en vanwege het belang dat wij hechten aan een goede relatie met de bonden. Daarnaast is ProRail van mening dat wanneer partijen vinden dat hun bod redelijk is, zij ook niet bang zouden moeten zijn dat voor te leggen aan het objectieve oordeel van een onafhankelijke commissie. De commissie had immers ook kunnen meewegen het argument van de bonden dat de loonontwikkeling bij ProRail en NS gelijk zou moeten lopen.

De Raad van Bestuur van ProRail is bijzonder teleurgesteld dat de bonden het voorstel hebben afgewezen. Het besluit van de vakbonden om deze commissie af te wijzen, brengt de oplossing in dit CAO-geschil niet naderbij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail