George Nethercutt in Raad van Commissarissen Arcadis

Arnhem – Arcadis heeft bekendgemaakt dat in de recent gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de heer G.R. (George) Nethercutt is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Arcadis NV. Met zijn benoeming wordt de vacature ingevuld die volgend jaar zal ontstaan door het aftreden van de heer R.A. (Ross) Webber. De heer Webber is dan twaalf jaar commissaris geweest bij Arcadis en daarom statutair niet herbenoembaar.

De heer Nethercutt (1944) heeft de Amerikaanse nationaliteit en was van 1994 tot 2005 lid van het Huis van Afgevaardigden van het Amerikaanse Congres. In deze functie had hij o.a. zitting in de “House Committee on Appropriations” en in de subcommissies landbouw, defensie en binnenlandse zaken. Sinds januari 2005 maakt hij geen deel meer uit van het Congres. De heer Nethercutt heeft goed zicht op ontwikkelingen in de Amerikaanse samenleving en op de Amerikaanse overheidsmarkt waarin Arcadis verdere groei nastreeft. De heer Nethercutt houdt geen aandelen of opties op aandelen in het kapitaal van Arcadis. Hij voldoet aan de criteria, onder andere met betrekking tot onafhankelijkheid, zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance code en de Amerikaanse Sarbanes Oxley Act.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS NV