Provincie NH benoemt directeur Beheer & Uitvoering

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 24 mei 2005 ing. D.A. (Dirk) Jonkers benoemd tot directeur van de nieuwe cluster Beheer & Uitvoering. De Directie van de provinciale organisatie, momenteel midden in een reorganisatieproces, is daarmee compleet. Het college benoemde eerder in de Directie de heer T. (Tjeerd) Kampstra (cluster Beleid), de heer N.J.M. (Nico) Bot (cluster Subsidies Handhaving en Vergunningverlening) en mevrouw M.A.W. (Mirjam) van der Linden (cluster Middelen). Algemeen Directeur is de heer H.W.M. (Haro) Oppenhuis de Jong, tevens provinciesecretaris.

Dirk Jonkers is 47 jaar, woont in Vinkeveen en is momenteel werkzaam als plaatsvervangend directeur van Ingenieursbureau Amsterdam (IBA), onderdeel van de gemeente Amsterdam. De heer Jonkers heeft ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid. Tot 1999 was hij werkzaam bij een aantal bouwbedrijven en koepelorganisaties. Sindsdien werkte hij bij IBA Amsterdam in functies als hoofd projecten Ruimtelijke Inrichting en Verkeer, projectmanager Oostelijk Havengebied en projectdirecteur NoordZuidlijn. Hij zal in dienst treden van de provincie per 1 augustus 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland