Heijmans ontwikkelt oplossing voor gladde ZOAB-wegen

Rosmalen – Heijmans Infrastructuur heeft opdracht gekregen voor het opruwen van ruim 14.000 m2 asfaltdeklagen inclusief het treffen van de bijbehorende verkeersmaatregelen. Rijkswaterstaat Noord-Holland is de opdrachtgever en het werk is verdeeld over diverse locaties op de rijkswegen A1, A4 en A9. Het opruwen van het wegdek zal met de “planeer-techniek” worden uitgevoerd en moet eind mei gereed te zijn.

Eind 2004 hebben zich op rijkswegen in de provincie Zuid-Holland een aantal ongelukken voorgedaan die (deels) te wijten zijn aan onvoldoende stroefheid van het wegoppervlak. Het betreft wegvakken van Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB), die in de loop van de tijd te glad zijn geworden. Deze gladheid heeft zowel te maken met de keuze van de steensoort in het ZOAB als het aantal wegcontacten. Door dit contact worden de stenen in de ZOAB ‘gepolijst’, met als resultaat dat het oppervlak glad wordt.
Rijkswaterstaat onderzocht de mogelijkheden om dit stroefheidsprobleem op te lossen. Daarom zijn er 4 bedrijven geselecteerd om verschillende technieken te demonstreren. De “planeer-techniek” van Heijmans werd als zeer goed beoordeeld.

De behandeling bestaat uit het opruwen van de steen door te schuren met een speciale machine. Door middel van een aantal los van elkaar bewegende schuurkoppen, met daarin diamanten, wordt het gehele wegdek licht opgeschuurd. Vervormingen van het wegdek, die door spoorvorming kunnen optreden, kunnen door de machine worden gevolgd. De druk op de schuurkoppen en de snelheid van de machine wordt hydraulisch aangestuurd, waardoor deze zeer nauwkeurig te regelen is. Hierdoor kan het oppervlak optimaal opgeruwd worden zonder schade aan de ZOAB-verharding toe te brengen.

De planeertechniek is voortgekomen uit de ontwikkeling van het product Decoflex van Heijmans.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV