Laatste verkeerslichten A59 verdwijnen

Rosmalen – 4 mei 2005. Bouwcombinatie Poort van Den Bosch zal op vrijdag 13 mei de laatste verkeerslichten op het tracé Rosmalen – Geffen uit het verkeer nemen. De tijdelijke verkeerslichten nabij Geffen worden dan definitief verwijderd, wat de doorstroming van het verkeer op de A59 ten goede zal komen.

Tegelijkertijd wordt de verkeerssituatie bij Geffen geheel aangepast. Samen met het verdwijnen van de tijdelijke oversteek en verkeerslichten bij Geffen wordt de nieuwe ongelijkvloerse kruising Papendijk met de A59 geopend. Zowel auto- als fietsverkeer zal vanaf dat moment gebruik kunnen maken van de nieuwe onderdoorgang.

Op dinsdag 17 mei zal vervolgens de noordelijke parallelweg vanuit Geffen richting Oss worden afgesloten. Deze wordt tussen de aansluiting Papendijk tot en met de aansluiting Sassendreef uit het verkeer genomen. Bedrijven en particulieren aan de parallelweg zijn bereikbaar via de Waterlaat in Oss. Aanwonenden van de Heikestraat en Sassendreef zullen via eenrichtingsverkeer naar de Weverstraat en de Papendijk worden geleid. De afsluiting vindt plaats in verband met de reconstructie van de aansluiting Rijksweg – Papendijk en zal tot medio juni duren.

Tevens sluit de gemeente Maasdonk op 17 mei de Papendijk af tussen de aansluiting Weverstraat en de rotonde met de Groenstraat. Verkeer tussen de Heikestraat, Sassendreef en Weverstraat en de dorpskern Geffen zal via de zuidelijke parallelweg richting Nuland worden omgeleid. Ook deze verkeerssituatie zal tot medio juni duren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: persbericht Poort van Den Bosch