Vragen vaste commissie voor V&W over HSL

Den Haag – Op 18 april 2005 beantwoordde minister Peijs van V&W de vragen van de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat in eerste termijn van het algemeen overleg van 13 april 2005 inzake de HSL-Zuid.

De vragen betreffen onder meer de dienstregeling 2007, de claim van HSA, de
wijzigingsprocedure van het HSA contract, disruptiekosten, de stand van zaken inzake de samenwerking met Frankrijk, materieel, relatie met HSA, prognose HSA, akkoord HSA, koppeling dossiers, Den Haag, risicoreservering en geluidsschermen.

U vindt de volledige kamerbrief hier