Infrasite.nl doorbreekt grens 10.000 unieke bezoekers

‘s-Hertogenbosch – Infrasite kent een krachtige groei: sinds de start in 2002 bezoeken steeds meer lezers Infrasite.nl. In oktober 2003 bezochten 3100 lezers Infrasite.nl, in de maand maart 2004 was het aantal unieke bezoekers gestegen tot 5400. Het aantal unieke bezoekers steeg verder tot 5800 in de maand oktober 2004. In maart 2005 heeft Infrasite meer dan 10.000 unieke bezoekers gehad. Ook het aantal pageviews (64.000) en hits (195.000) is sterk gestegen. Per maand wordt 1,85 Gigabyte aan informatie gedownload vanaf onze servers!

De meest bezochte pagina’s zijn de Coverpagina, Infranieuws, de Projecteigenschappen, de special Innovatie en de Infrasite Catalogue. Daarnaast worden de Projectstories PPS-A59 en Zeetoegang IJmuiden en de Projectreportages over bijvoorbeeld de A50 Eindhoven-Oss en de nieuw gepubliceerde projectreportage over de aanleg van de Plusstroken A28 Zwolle zeer veel bekeken.

De lezers vinden op Infrasite.nl informatie over grote infrastructurele projecten en mobiliteit. Het vakmedium telt ruim 400 projecten en meer dan 3500 overheden en bedrijven. Infrasite.nl richt zich op functionarissen van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, hoogheemraadschappen, ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, installateurs en toeleveranciers.

Een onafhankelijke redactie verzamelt en valideert dagelijks projectinformatie en nieuws uit de branche. Elke week verschijnt de Nieuwsbrief Infrasite.nl met daarin de high-lights van het nieuwsaanbod van die week, wijzigingen in de projectinformatie en een overzicht van innovaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: e-Keet.nl Digital Publishers - Infrasite.nl